Jogszerű forgalmazás feltételei

  • A termék rendelkezzen magyar nyelvű, a vonatkozó rendeleteknek megfelelő biztonsági adatlappal (453/2010/EU, 1272/2008/EK)
  • Ha a termék veszélyes készítmény, legyen bejelentve az OSZIR/KBIR rendszerbe
  • Megfelelő magyar nyelvű címke - címkézés a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet szerint. Továbbá, ha a termék veszélyes készítmény a címkéjének meg kell felelnie a CLP rendelet előírásainak is.

További gyártói kötelezettségek:

  • összetevőket ismertető adatlap a 648/2004/EK 9. cikke és a VII. mellékletének C. része szerint
  • összetevők jegyzékének közzététele a gyártói honlapon a 648/2004/EK rendelet VII. melléklete
    D. része szerint