Címkekövetelmények, a címkén feltüntetendő információk

  • megfelelés a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet VII. melléklete A. részében meghatározott előírásoknak;
  • megfelelés a CLP rendelet címkézési követelmények, amennyiben a termék veszélyes keverék/készítmény;
  • a termék forgalomba hozataláért felelős neve vagy kereskedelmi neve vagy védjegye,  címe és telefonszáma;
  • az a cím, e-mail cím, amennyiben van ilyen, és telefonszám, ahonnan a termék biztonsági adatlapja beszerezhető;
  • használati útmutató és szükség szerint a különleges óvintézkedések megadása;
  • a fogyasztói mosószerek és automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerek csomagolásán fel kell tüntetni a VII. melléklet B. részében meghatározott információt is.