270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai lebonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről
329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalombahozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

648/2004/EK rendelet a mosó és tiszítószerekről és módosítása
Módosításai: 907/2006/EK, 1336/2008/EK, 219/2009/EK, 551/2009/EK; 259/2012/EU rendeletek