A 648/2004/EK rendelet VII. melléklet
A. RÉSZ 
A tartalomra vonatkozó címkézés

A címkézésre vonatkozóan a következő rendelkezéseket kell alkalmazni a nagyközönség számára árusított mosó- és tisztítószerek csomagolására.
A következő tömegszázalék-osztályokat
— 5 %-nál kevesebb,
— 5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb,
— 15 % vagy ennél több, de 30 %-nál kevesebb,
— 30 % és ennél több,
kell használni az alább felsorolt alkotórészek részarányára, amennyiben azokat 0,2 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban használják fel a mosó- és tisztítószerekben:
 foszfátok,  foszfonátok,  anionos felületaktív anyagok,  kationos felületaktív anyagok,  amfoter felületaktív anyagok,  nem ionos felületaktív anyagok,  oxigénalapú fehérítőszerek,  klóralapú fehérítőszerek,  EDTA és annak sói,  NTA (nitrilo-triecetsav) és annak sói,  fenolok és halogénezett fenolok,  para-diklórbenzol,  aromás szénhidrogének,  alifás szénhidrogének,  halogénezett szénhidrogének,  szappan,  zeolitok,  polikarboxilátok.
Koncentrációjuktól függetlenül fel kell sorolni az alábbi osztályokba tartozó alkotórészeket, ha azokat felhasználják a mosó- és tisztítószerben:
 enzimek,  fertőtlenítőszerek, optikai fehérítők,  illatszerek.

B. RÉSZ

Az adagolásra vonatkozó információk
Fogyasztói mosószer
A nagyközönség számára árusított, mosószerként történő felhasználásra szánt mosó- és tisztítószerek csomagolásán a következő információnak kell szerepelnie:
— normál mosógéptöltethez megfelelő, milliliterben vagy grammban kifejezett ajánlott mennyiségek és/vagy adagolási utasítások, lágy, közepes és kemény vízkeménységi szintekhez, és egy- vagy kétciklusos mosási folyamatokra vonatkozó előírásokkal,
— általános mosó- és tisztítószerek esetében azoknak a „normál mértékben szennyezett” textíliából álló normál mosógéptölteteknek a száma, és a finom textíliákhoz használandó mosó- és tisztítószerek esetében azoknak az „enyhén szennyezett” textíliából álló normál mosógéptölteteknek a száma, amelyeket a csomag tartalmával 2,5 millimól CaCO3/l értéknek megfelelő, közepes keménységű víz használatával ki lehet mosni,
— amennyiben a mosószerhez tartozik mérőpohár, annak befogadóképességét milliliterben vagy grammban meg kell adni, és a poharat jellel kell ellátni a normál mosógéptöltethez lágy, közepes és kemény vízkeménységi osztályok esetében megfelelő mosó- és tisztítószeradag jelöléséhez.
(A normál mosógéptöltet a mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 1999. június 10-i 1999/476/EK bizottsági határozat ( 35 ) meghatározásainak megfelelően 4,5 kg száraz textília az általános mosó- és tisztítószerek és 2,5 kg száraz textília a finom mosó- és tisztítószerek esetében. A mosó- és tisztítószert általában általános mosó- és tisztítószernek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a gyártó kifejezetten utal a textíliák kíméletes kezelésére, azaz kis hőmérsékletű mosásra, kényes textíliákra és színekre.)
Automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerek
A nagyközönség számára árusított, automata mosogatógépekben való felhasználásra szánt mosogatószerek csomagolásán a következő információnak kell szerepelnie:
— a normál adagolást grammban, milliliterben vagy a tabletták számában megadva, teljesen megtöltött 12 terítékes mosogatógépben, normál mértékben szennyezett edényekhez szánt fő mosási ciklusra vonatkozóan, külön előírásokat adva adott esetben a lágy, közepes és kemény vízkeménységi szintekre.

C. RÉSZ
Az összetevőket ismertető adatlap
A következő rendelkezéseket kell alkalmazni a 9. cikk (3) bekezdésében említett adatlapon szereplő összetevők felsorolására.
Az adatlapon szerepel a mosó- és tisztítószer, valamint a gyártó neve.
Valamennyi összetevőt fel kell sorolni, a tömeg szerinti mennyiségnek megfelelően csökkenő sorrendben, és a felsorolást a következő tömegszázalék-osztályokra kell tovább bontani:
— 10 % vagy ennél több,
— 1 % vagy ennél több, de 10 %-nál kevesebb,
— 0,1 % vagy ennél több, de 1 %-nál kevesebb,
— 0,1 %-nál kevesebb.
A szennyeződéseket nem kell összetevőnek tekinteni.
Az „összetevő” olyan mesterséges vagy természetes eredetű kémiai anyagot jelent, amelyet szándékosan használtak fel a mosó- és tisztítószer összeállításához. E melléklet értelmében az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék önálló összetevőnek tekintendő és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.
Minden összetevőre meg kell adni a közhasználatú kémiai elnevezést vagy IUPAC ( 36 )-nevet, továbbá – ha van – az INCI ( 37 )-nevet, a CAS-számot, valamint az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet.

D. RÉSZ
Az összetevők jegyzékének közzététele
A gyártók a következő információk kivételével egy weboldalon elérhetővé teszik az összetevőket ismertető, fent említett adatlapot:
— Nem szükséges megadni a tömegszázalék-osztályokat.
— Nem szükséges megadni a CAS-számokat.
— Az összetevők megnevezését az INCI nevezéktan szerint kell megadni, vagy ha nincs INCI-név, akkor az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet kell megadni. Ha az anyag nem szerepel sem az INCI-nevezéktanban, sem az Európai gyógyszerkönyvben, akkor ezek helyett a közhasználatú kémiai nevet vagy az IUPAC-nevet kell használni. Az illatszerre a „parfum” szót kell használni, a színezékre pedig a „colorant” szót. Az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék egyetlen összetevőnek tekintendő, és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.

Ezt az előírást nem kell alkalmazni azokra az ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekre, illetve ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekben használandó felületaktív anyagokra, melyekre vonatkozóan műszaki adatlap vagy biztonsági adatlap rendelkezésre áll.