A 1272/2008/EK rendelet, a CLP-rendelet (CLP/Classification, Labelling and Packaging) az Európai Unióra kiterjedő egységes osztályozási, címkézési és csomagolási rendszert hoz létre, mely harmonizál az ENSZ által elfogadott a Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszerével (GHS – Globally Harmonized System).

A CLP hatálya kiterjed anyagokra, keverékekre és a szállítói lánc minden tagjára (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és forgalmazók).

2015. június 1-jétől a szállító lánc minden tagjának a vegyi anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását a CLP szerint kell kialakítani.