Szaktanácsadás

 • biztonsági adatlap összeállítása
 • megfelelés a vonatkozó címkekövetelményeknek
 • termékkategória meghatározása
 • kémiai biztonsági kérdések véleményezése
 • a termék veszélyességének meghatározása az összetétel alapján új termék piacrahelyezése esetén
 • tanácsadás a kémiai biztonságot szabályozó joganyagokkal kapcsolatosan
 • jogszabály változásaink hatásai
 • hatóságok által felvetett kérdések, problémák megoldása

  Folyamatos tanácsadás
  – igény szerint átalánydíjért