Szolgáltatásaink

 • Az összetétel és fizikai-kémiai adatok ismeretében a CLP rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot készítünk bármely veszélyes készítményről.
 • A már kész biztonsági adatlapjait felülvizsgáljuk, aktualizáljuk, a CLP rendeletnek megfelelően átdolgozzuk.
 • Idegen nyelvű biztonsági adatlap alapján elkészítjük a szakfordítást.
 • Szükség esetén átdolgozzuk a gyártó idegen nyelvű biztonsági adatlapját a CLP rendeletnek megfelelően.
 • CLP és a termék kategóriája szerinti (speciális címkeelemek) címketervek készítése.
 • Veszélyes készítmények elektronikus bejelentése.

Rövid határidővel, szükséges esetén 1-3 napon belül
 • biztonsági adatlap készítése – új termék esetén
 • biztonsági adatlap fordítása, kiegészítése (angol, német, spanyol, francia, olasz)
 • biztonsági adatlap aktualizálása
 • biztonsági adatlap ellenőrzése, javítása
 • biztonsági adatlap adaptálása a magyar joganyagoknak megfelelően
 • 6 - 9 pontos amerikai, kanadai biztonsági adatlapok konvertálása
 • Idegennyelvű biztonsági adatlapok készítése (angol, spanyol, francia)

  Szükséges adatok keverékek esetén

  A termék neve
  A termék azonosított felhasználása
  A termék összetétele – a veszélyes összetevők százalékos aránya, mely kívánság esetén csak keretkoncentrációval lesz feltüntetve az adatlapon
  Termék fizikai és kémiai paraméterei
  (halmazállapot, szín, szag, szagküszöbérték, pH, sűrűség, lobbanáspont, viszkozitás, összetétel függévényében, egyes paraméterek ismerete elengedhetetlen a korrekt besoroláshoz)
  Pl. tűzveszélyes oldószert tartalmazó keverék esetében a lobbanáspont, felületaktív anyagokat tartalmazó keverékek esetében a pH értéke.)
  A termék összetevőinek biztonsági adatlapja
  A termék összetevőinek analitikai bizonylata, specifikációja. Felületaktív anyagok, aktív klórtartalmú anyagok esetében elengedhetelen, mivel azok nem 100%-os anyagok, vizes oldatok, töménységük változó.
  (pl. nátrium-hipoklorit oldat – 150 g/l, ill. 90 g/l koncentrációjú is lehet, gyártótól függően, más a sűrűsége, más az aktív klórtartalma).