Veszélyes készítmények bejelentése

Már csak on-line lehet az OSZIR/KBIR rendszeren keresztül
minden tudnivaló megtalálható az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapján.

Jogszabályi háttér:
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
1/2009. (I.30.) EüM rendelet az az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Regisztráció az OSZIR/KBIR rendszerben
Bejelentés, ha a terméke veszélyes anyag
Bejelentés, ha terméke veszélyes keverék
Változás bejelentés (besorolás, CLP) – nem díjköteles
Fizetési tudnivalók
Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység-bejelentés az az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé történjen, információk az ÁNTSz honlapjáról.