Szaktanácsadás

  • A rendelet értelmezése
  • Terméke megfelel-e a kozmetikai rendelet követelményeinek
  • Címkézés speciális esetekben
  • Expozíciós modell felállítása lakossági és szakipari felhasználás esetén
  • A káros hatást nem okozó szint/NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) érték kiválasztása
  • A szisztémás expozíció/Systemic Exposure Dosage (SED) értékek kiszámítása
  • Modellfinomítási lehetőségek, ha a biztonsági határ értéke/MoS (Margin of Safety) értéke 100 alatti
  • Stabilitási vizsgálatok megtervezése
  • Termékek termékcsaládba/rokon összetételű termékcsoportba foglalásának lehetőségeiről