Kozmetikum címkézésének tudnivalói a 1223/2009/EK rendelet 19. cikk
Hogyan címkézzünk?

A KOZMETIKUM NEVE
Ingredients: minden összetevő megadása szükséges INCI névvel
Az összetevők listáját a kozmetikai termékhez való hozzáadás időpontjában mért súlyuk szerinti csökkenő sorrendben kell megadni.
Az 1 %-nál kisebb koncentrációban előforduló összetevőket bármilyen sorrendben fel lehet sorolni az 1 %-nál nagyobb koncentrációban lévő összetevőket követően.
Figyelmeztetés:
 • ha szükséges (biztonsági értékelés alapján)
 • ha szükséges a kozmetikai rendelet alapján
 • különleges óvintézkedések, ha szükséges szakipari felhasználás esetén.
 • Tárolásra vonatkozó előírások: ha szükséges.
 • ha veszélyes keveréknek minősül (pl. aeroszol)
 • Rendeltetés/használati utasítás: legalább 1-2 mondatban, ha nem egyértelmű a termék neve alapján.
  Felelős személy az unióban: Név, cím, telefon
  Származási ország: megadása szükséges ha a kozmetikum nem az unióban gyártott
  Felhasználható/ symbol of date of minimum durability  VAGY  
  ha a stabilitási vizsgálatok eredményei szerint a minőségvesztés nélküli eltarthatóság
  30 hónap, vagy hosszabb, akkor a PAO vizsgálatok alapján nyitott tégely szimbólum, benne a megjelölve időtartam
  *   Ha a kozmetikum veszélyes keveréknek (pl.: aeroszol termék, nagy térfogatban kiszerelt acetonos lemosó, ill. műkörömépítő gél, stb.) is tekintendő, akkor szükséges, ill. célszerű a 1272/2008/EK, a CLP szerint szükséges a FIGYELEM, illetve VESZÉLY szó megadása és a veszélyt jelző GHS piktogram feltüntetése. 
  Továbbá a Figyelmeztetés rész kiegészítendő a CLP diktálta a keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatokkal, illetve az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is meg kell adni. 
  Továbbá aeroszol esetében a 34/2014. (X. 30.) NGM rendeletnek is meg kell felelni.