Alapkövek

  • Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (BPR) felváltja a 98/8/EGK (BPD) irányelvet.

    Az 528/2012/EU rendelet konszolidált változata (2014. április)

Egyéb joganyagok