Jóváhagyott beszállítók listája

2015. szeptember elseje után jogszerűen csak az a biocid termék lehet forgalomban melynek hatóanyaga rajta van az ECHA által nyilvántartott úgynevezett jóváhagyott beszállítók listáján (List of approved suppliers).

ÜZENET! 
BIOCID TERMÉKGYÁRTÓ HATÓANYAGOT OLYAN GYÁRTÓTÓL, BESZÁLLÍTÓTÓL VÁSÁROLJON, AKI A FENTI LISTÁN VAN A KÍVÁNT HATÓANYAG - TERMÉKTÍPUS PÁRBAN!
AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN IS ÉRVÉNYES RENDELKEZÉS!


A jóváhagyott beszállítók listája elérhető az ECHA honlapján, megújuló, letölthető a jogi közlemény elfogadása után:
http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/
active-substance-suppliers


Mi van a listán? 
HATÓANYAG (EU/CAS-szám) - TERMÉKTÍPUS PÁROK
Hatóanyag (a jóváhagyottak és a felülvizsgálati alatt lévők) - cég neve, székhely/tagállam megnevezése, listába vétel időpontja és a szerepkör
participant  jelen, volt, vagy jövőbeli résztvevő a hatóanyag felülvizsgálati programban
substance supplier hatóanyag-szállító, alternatív
product supplier –  biocid termékgyártó lehet, pl. hatóanyag gyártója unión kívüli 
95.cikk (1)

2013. szeptember 1-jétől az Ügynökség nyilvánosságra hozza és rendszeresen frissíti minden olyan hatóanyag és hatóanyagot keletkeztető anyag listáját, amelyekre vonatkozóan az e rendelet II. mellékletében, illetve a 98/8/EK irányelv II.A. vagy IV.A. mellékletének – és adott esetben III.A. mellékletének – megfelelő teljes dokumentációt nyújtottak be, és azt valamely tagállam az e rendeletben vagy az említett irányelvben előírt eljárásban elfogadta vagy érvényesítette. Emellett minden érintett anyag tekintetében a listában meg kell adni az e bekezdés második albekezdésének megfelelően ilyen dokumentációt benyújtó, vagy az Ügynökséghez dokumentáció(ka)t benyújtó összes személyt, a szóban forgó albekezdés szerint feltüntetve szerepüket, a benyújtás által érintett terméktípus(oka)t, valamint az anyag listába történőfelvételének időpontját.
95. cikk (2)

2015. szeptember 1-jétől nem forgalmazható az (1) bekezdés szerinti listára felvett érintett anyagból álló, azt tartalmazó vagy azt keletkeztető biocid termék, kivéve, ha az anyag szállítója vagy a termék szállítója szerepel az azon terméktípusra vonatkozó, (1) bekezdés szerinti listán, amelybe a termék tartozik.

További információ:
http://echa.europa.eu/hu/biocides-2015
http://echa.europa.eu/hu/regulations/biocidal-products-regulation/approved-suppliers
valamint az ECHA 2014 júniusban a témában tartott webinarja – angol nyelven elérhető:
http://echa.europa.eu/hu/view-article/-/journal_content/title/webinar-on-article-95-of-the-biocidal-products-regulation