Engedélyezés a hatóanyag jóváhagyása után

A kérelmeket az ECHA-nak kell benyújtani az R4BP rendszeren keresztül.
R4BP: a biocid termékek nyilvántartására szolgáló információs rendszer
Hogyan regisztráljuk az R4BP rendszerben:
http://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/r4bp/biocides-submission-manuals
Hogyan nyújtsunk be kérelmet:
http://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/r4bp
Hogyan készítsük el a biocid termék IUCLID fájlját:
http://iuclid.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) formában, a benyújtott dokumentációt a kiválasztott tagállam értékeli.
Biocid termék dokumentációjának adatkövetelményeinek összefoglalója: http://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/
biocides_guidance_information_ requirements_en.pdf


Engedélyezési konstrukciók


Image
Nemzeti engedélyezés Amennyiben a terméket csak egy adott országban kívánják forgalmazni.

Image

Kölcsönös elismeréssel történő engedélyezés
(párhuzamos vagy
egymást követő)
Ha a terméket több országban kívánják forgalmazni, a termék engedélyezésére közös elismerés iránti kérelmet nyújthat be.
Image Uniós engedélyezés Az egész Unióra kiterjedő kérelem esetén az
528/2012/EU rendelet VIII. fejezet alapján
Image Egyszerűsített engedélyezés Az 528/2012/EU rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek engedélyezése a rendelet V. fejezetében megadottak szerint
Speciális: párhuzamos kereskedelmi engedély 528/2012/EU rendelet 53. cikke alapján