Kezelt árucikk – új kategória

Az 528/2012/EU rendelet 3. cikk (1) (l) pont szerint:
Minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, amelyet egy vagy több biocid termékkel kezeltek vagy amely szándékoltan egy vagy több biocid terméket tartalmaz.


  Vigyázat: a REACH árucikk defíniciója eltérő: „árucikk”: olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap.

A kezelt árucikk fajtái:
 • az árucikknek kizárólagos, vagy elsődleges biocid funkciója van, akkor az árucikk biocid terméknek tekintendő; címkézése az 528/2012/EU 69. cikk alapján történjen

  (kézfertőtlenítő kendő, rovarirtóval kezelt szúnyogháló)

 • ha a gyártói tájékoztatás/címke szerint deklarált az árucikk biocid tulajdonsága – avagy másképp fogalmazva nem elsődleges, hanem másodlagos, harmadlagos a biocid funkció –, akkor az a termék kezelt árucikknek tekintendő és címkézendő az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) alapján; 
  A címkézési követelmények  2013. szeptember 1-jétől érvényesek!  (pl: nanoezüst tartalmú zokni, antibakteriális papír zsebkendő, faanyagvédővel kezelt ágyásszegély, vadászkerítés, rovarriasztó szerrel szerelt hálózsák, stb.)

 • ha a kezelt árucikkben lévő biocid hatóanyag csak az árucikk tartósítására szolgál a gyártói tájékoztatás, címke biocid hatást/tulajdonságot nem deklarál – az árucikk kezelt árucikk, de nem kell címkézni.  (pl: tartósítószerrel kezelt festékek, ragasztók, bőráruk)

 • Gyakorlati példák:
   1. Ha a festék biocid hatással rendelkezik, és ez deklarált a címkéjén, akkor biocid termékként kezelendő kezelt árucikk. A deklarált biocid hatástól függően megállapítható a terméktípus és a jogszerű forgalmazás a feltételei. Pl.: fafelületek védelme a korhadást okozó gombák elleni, a termék faanyagvédőszer, PT8 terméktípusba tartozó biocid termék.
   2. Az a biocid terméket tartalmazó festék, amelyben a biocid termék az ezen festékkel kezelt felületet biocid tulajdonsággal ruházza fel és ez a festék címkéjén, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentációkban megállapításra is kerül – szintén kezelt árucikknek tekintendő és 2013. szeptember 1-től kezdődően az 528/2012/EU rendelet 58. cikk alapján kötelezően címkézendő. Javasolt címkézéi mód a fenti rendelettel összhangban, pl. a következő: A festék a száraz filmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz. A biocid termék hatóanyaga: a hatóanyag triviális neve. (Praktikus a hatóanyag CAS-számának a feltüntetése.)
   3. Az a biocid terméket tartalmazó festék, melyekben a biocid termék csupán a festék tartósítására szolgál, kezelt árucikknek tekintendő. Címkézés a biocid rendelet 58. cikke szerint nem szükséges, amennyiben a festék címkéjén, biztonsági adatlapján, specifikációján, stb. nincs olyan állítás, mely a festéket biocid tulajdonsággal ruházná fel.