Jogszabályok


528/2012/EK BIOCID ALAPRENDELET
konszolidált, a módosításokat beépítetve tartalmazó változat

354/2013/EU (adminisztratív, kisebb mértékű és jelentős mértékű változás fogalma az engedélyezési eljárásban)
A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról

414/2013/EU  (azonos biocid termék engedélyezése)
A BIZOTTSÁG 414/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról

564/2013/EU (ECHA díjtételek)
A BIZOTTSÁG 564/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 18.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról

613/2013/EU (jogosan kimaradt hatóanyag terméktípus kombinációk utólagos notifikálása)
A BIZOTTSÁG 613/2013/EU RENDELETE(2013. június 25.)az 1451/2007/EK rendeletnek a biocid termékek további hatóanyagainak a felülvizsgálati program keretén belül történő vizsgálatára vonatkozó módosításáról

736/2013/EU  (felülvizsgálati program vége: 2024. december 31.)
A BIZOTTSÁG 736/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. május 17.) a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

837/2013/EU (hatóanyagok technikai ekvivalencia)
A BIZOTTSÁG 837/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. június 25.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények tekintetébe történő módosításáról

88/2014/EU (kis kockázatú hatóanyag felvétel az új 1. mellékletbe)
A BIZOTTSÁG 88/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 31.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására irányuló eljárás meghatározásáról

334/2014/EU 528/2012/EU (módosítása nagymértékű módosítása)
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 334/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról

492/2014/EU  (kiegészítés a nemzeti engedélyezéshez, kölcsönös elismerési eljárások)
A BIZOTTSÁG 492/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös elismerési eljárás tárgyát képező engedélyek megújítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

1062/2014/EU (felülírja a 1451/2007/EK rendeletet, új naprakész  táblázatot ad a felülvizsgálati programban résztvevő hatóanyagokról)
A BIZOTTSÁG 1062/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról