Gyakran ismételt kérdések

1.    Csak elektronikusan lehet-e bejelenteni biocid terméket az OKBI-be?
Válasz: igen, Magyarországon bejelentett cégnek.

2.    Lehet-e az átmeneti időszakban engedélyköteles termék   engedélyese külföldi illetőségű cég?
Válasz: nem, az átmenti időszakban forgalmazási engedély kerül kiadásra, forgalmazó: hazánkban bejelentett cég lehet.

3.    Mikor lesz vége az átmenti időszaknak?
Csak hatóanyag és terméktípus  ismeretében lehet válaszolni, egyértelműen joganyagban már megjelent hatóanyag-terméktípus párok esetében.
Joganyagban még nem szereplő de BPC-véleménnyel már rendelkező hatóanyag-terméktípus esetében a BPC-vélemény megszületésétől számított két év. A BPC-véleményeket az ECHA honlapján találja:
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
Amennyiben a kérdéses hatóanyag/terméktípust párra vonatkozólag nem talál BPC-véleményt, úgy érdemi felvilágosítást a hatóanyag jelentéstevő tagállama tud felvilágosítást ad.
A felülvizsgálatai program prioritás listáját, az értékelési tervet az alábbiakban találja.

4.    Lehet-e egy engedélyszámon ugyanaz a termék több névvel?
Az átmeneti időszak engedélyköteles termékei esetében nem, új név, új engedély szükséges, abban az esetben is ha maga a termék ugyanaz.
A hatóanyag jóváhagyása után azonban, az 528/2014/EU hatálya alatt engedélyezett termék esetében a kiegészítő 354/2012/EU rendelet I. melléklete alapján lehetséges kereskedelmi név hozzáadása biocid termékhez, amennyiben nem áll fenn más termék nevével való tévesztés esélye.

5.  Kell-e engedély a riasztó vagy csalogatószerként használatos élelmiszerekre?
Nem kell, a rendelet nem alkalmazandó a riasztó vagy csalogatószerként használt élelmiszerekre, takarmányokra. Lásd 528/2012/EU 2. cikk (5).